JAARLIJKSE WEDSTRIJD VOOR STUDENTEN VAN HET HOGER ONDERWIJS

Ingericht door het Fonds der Belgische Rijnvaart.